Read blog post about piano

Start

Jag älskar webben

Och jag gör webbsidor. Och webbapplikationer. Det här är min personliga sida där jag presenterar mig själv och visar upp det jag är stolt över!

Ramverket KWF

Jag utvecklar i PHP och har gjort ett ramverk som jag alltid utgår från när jag gör en ny applikation.

Öppna konsolen